Waar recht en rechtvaardigheid samenkomen.


Welkom op de website van A.c.s. Advocatenkantoor.

Indien u onverhoopt betrokken bent geraakt in een juridisch geschil of meent u voldoende grond te hebben om zelf een geschil aan een rechterlijk oordeel voor te leggen, dan bent u bij A.c.s. Advocatenkantoor aan het juiste adres.

Wij bieden deskundig advies en juridische bijstand aan tegen schappelijke tarieven en werken in veel zaken op basis van een toevoeging indien u voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de door de overheid gefinancierde gesubsidieerde rechtsbijstand.

Ons kantoor is gevestigd in Lombardijen aan de Spinozaweg 199 te Rotterdam, nabij het Maasstad Ziekenhuis. Wij zijn zowel met het openbaar vervoer als met de auto goed bereikbaar. In de omgeving van ons kantoor is een blauwe zone actief en kunt u voor u de duur van twee uur gratis parkeren. 

Voor het eerste intake-/adviesgesprek betaalt u een zogeheten “toga-tarief” van 50,– euro. In het geval er binnen vier weken na het gesprek een dossier voor u wordt geopend, wordt genoemd bedrag in mindering gebracht op uw (eerste) factuur. 

U kunt ons bereiken op het nummer 010-300.78.48 of op het mailadres [email protected]

_________________________________________________________

Wist u dat wij de gedupeerden van het TOESLAGENSCHANDAAL bijstaan in de herstelregeling?

Mocht u zich willen laten bijstaan door advocaten die meerdere jaren voor de ouders gestreden hebben en uiterst deskundig zijn, dan kunt u contact met ons opnemen en zullen wij zorgdragen voor koppeling van uw zaak aan ons kantoor. We zien dat ouders weliswaar voor wat betreft de materiele schade nog redelijk tegemoet worden gekomen, maar de vergoeding van de immateriele schade laat te wensen over.

Gedupeerde ouders van de kinderopvangtoeslagaffaire kunnen voorts kosteloze rechtsbijstand krijgen in geval hun kinderen uithuisgeplaatst zijn en als zij te maken hebben met een procedure over gezagsbeëindiging. Met ingang van 1 juni 2022 is hiervoor een nieuwe rechtsbijstandsregeling ingevoerd en geldt de regeling voor alle zaken (met terugwerkende kracht) vanaf 1 januari 2022.

Bent u of kent u iemand die gedupeerde is van het Toeslagenschandaal en die een procedure heeft lopen of in een procedure zal geraken over:
– een uithuisplaatsing met kinderbeschermingsmaatregel.
– gezagsbeëindiging.
– de mate van omgang en/of contact tussen een ouder en een uithuisgeplaatst kind waarbij Jeugdbescherming/GI of de Raad voor de          Kinderbescherming wederpartij zijn.
– het blokkaderecht van pleegouders.
U kunt een aanvraag indienen bij de Raad voor Rechtsbijstand en daarbij een voorkeursadvocaat opgeven:https://www.rechtsbijstand.nl/mediation-rechtsbijstand/gesubsidieerde-mediation-rechtsbijstand/uithuisplaatsing-kinderopvangtoeslag/

Team A.c.s. staat u ook in deze zaken ten dienste.

Wij gaan graag de strijd aan. 

Voor het maken van afspraken:

010-300.78.48 of [email protected]