Mr. Nursel Albayrak aan het woord, zie het interview dat is afgenomen door Room 4 Talks