Single Blog Title

This is a single blog caption

Eén getuigenverklaring is, bij het ontbreken van enig ander concreet steunbewijs, onvoldoende om tot een bewezenverklaring van een overtreding te komen.

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBROT:2018:4363&showbutton=true&keyword=Kose-albayrak

“Uit vaste rechtspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (de Afdeling; bijvoorbeeld de uitspraak van 17 december 2014, ECLI:NL:RVS:2014:4579) volgt dat het opleggen van een bestuurlijke boete een sanctie met een punitief karakter is, wat met zich brengt dat aan de bewijsvoering van de overtreding en aan de motivering van het sanctiebesluit strenge eisen dienen te worden gesteld. Tevens dient bij de oplegging van een dergelijke sanctie de verwijtbaarheid van het beboetbare feit te worden betrokken. Gelet op de waarborgen die voortvloeien uit artikel 6, tweede lid, van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM), geldt als uitgangspunt dat op het bestuursorgaan de bewijslast rust van een overtreding. In geval van twijfel dient aan de betrokkene het voordeel van de twijfel te worden gegund.”

(De Gemeente is tegen deze uitspraak in hoger beroep gegaan.)