Single Blog Title

This is a single blog caption

Kwijtschelding of matiging terugvordering (kinderopvang)toeslagen!

Mooie ontwikkeling in de toeslagenkwestie kinderopvang !

Op 23 oktober 2019 heeft de Raad van State een tweetal belangrijke uitspraken gedaan die gevolgen met zich kunnen meebrengen voor een ieder die iets met de kwestie te maken heeft.

Jarenlang is het standpunt ingenomen dat wanneer duidelijk is dat niet alle kosten van opvang zijn voldaan, de volledige toeslag over het betreffende jaar dient te worden terugbetaald. De terugvordering zou een verplichting zijn die op de Belastingdienst/Toeslagen rust en men zou er niet van kunnen afwijken. Dit is ook steeds door de RvS in haar uitspraken bevestigd.

Met deze nieuwe uitspraken heeft de RvS een omslag gemaakt en is bepaald dat de Bd, indien zich een situatie voordoet waarin door de terugvordering men in een hele moeilijke/benarde situatie komt te verkeren, van terugvordering geheel of ten dele kan worden afgezien c.q. de terugvordering kan worden gematigd.

Dit geldt voor oude, lopende en nieuwe situaties. Ook al heeft u (over eerdere jaren) de terugvorderingen voldaan of bent u deze nog aan het voldoen, kunt u een verzoek indienen bij de Belastingdienst om geheel of gedeeltelijk van de terugvordering af te zien en/of de reeds betaalde gelden te restitueren.

Ons advies: dien een verzoek in!

 

https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@118142/201802802-1-a2/?fbclid=IwAR0ZGOh3D1vT80itlmsdvxyv3wConj-FVKsVago_xaiSQsQUPb8souS9Ir4#highlight=23%20oktober%202019%20belastingdienst