Single Blog Title

This is a single blog caption

Verordening toegang woningmarkt en samenstelling woningvoorraad binnen de Gemeente Rotterdam is voor een periode van twee jaren onverbindend verklaard, vraag uw betaalde boetes terug!

De Verordening toegang woningmarkt en samenstelling woningvoorraad binnen de gemeente Rotterdam is voor een periode van twee jaren onverbindend verklaard.

De Rechtbank te Rotterdam heeft in een tweetal uitspraken d.d. 13 maart 2019 geoordeeld dat de Verordening, zoals deze gold van 1 januari 2016 tot 3 januari 2018, onverbindend is wegens strijd met artikel 2, eerste lid, van de Huisvestingswet 2014.

Boetes die in de onverbindend verklaarde periode zijn opgelegd wegens strijdig handelen met de Verordening, kunnen dan ook geen stand houden.

Zie ECLI:NL:RBROT:2019:1834 en 1835

 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBROT:2019:1835&showbutton=true&keyword=2019%3a1835