Single Blog Title

This is a single blog caption

Pgb in de zin van de AWBZ of WLZ, het maakt een verschil.

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2018:2103&showbutton=true&keyword=kose-albayrak&keyword=pgb

 

Het Zorgkantoor heeft zich ten onrechte bevoegd geacht om op grond van de overweging dat appellant zich niet heeft gehouden aan verplichtingen verbonden aan het AWBZ-pgb, een pgb op grond van de Wlz te weigeren. Vernietiging besluit. Nieuwe beslissing op bezwaar waarbij het Zorgkantoor opnieuw zal moeten beslissen op de aanvraag om een pgb op grond van de Wlz.